Lébényi Evangélikus Egyházközség
 
1%

 
Menü
Lébényi Evangélikus Egyházközség
Férfimisszió
Férfimisszió - Aktuális
Képek a találkozórol
1. Férfimissziói Konferencia
Program 2008
 

Férfimisszió

FÉRFIAK EGYMÁSKÖZT

Külföldi tapasztalatok és hazai lehetőségek a férfimisszióban

Külföldi statisztikák szerint az utóbbi években némileg csökkent az egyházakban aktív szerepet vállaló nők száma. A férfiaknál nem figyeltek meg hasonló csökkenést. Ez részben annak tulajdonítható, hogy már korábban lezajlott ez a folyamat, ill. a jól szervezett férfimissziós egyesületi rendszer összefogja a megmaradtakat, sőt gyarapítja számukat. Ezek az egyesületek abban különböznek világi társaiktól, hogy teológiai válaszokat akarnak adni a férfiakat érdeklő kérdésekre.

A hagyományos férfi munkakörök átalakulóban vannak. Egyik oldalon van a menedzser, akinek minden eszközzel növelnie kell a vállalat eredményét, akár úgy is, hogy elbocsátások árán csökkenti a költségeket, a másik oldalon pedig ott van vaskohászból átképzett szociális munkás, akinek a gondjaira bízottak ügyes-bajos dolgaival kell törődnie. A hivatali és az egyre szaporodó szolgáltatóipari munkakörök olyan empátiát követelnek meg, ami a férfiak nagy részének új. Tehát olyan szerepválság alakult ki, amelyekben a férfiaknak segítségre van szükségük, mert ez különben devianciába, alkohol vagy kábítószer fogyasztásába, depresszióba, vagy éppen erőszakba torkollhat.

A jelszó így hangzik: Legyünk keresztyének az élet minden területén, a munkában és a magánéletben is! A férfimisszió célja, hogy kiderüljön, keresztyéni módon is eredményesen el lehet járni az élet nagy kérdéseiben. Az apostoli korból számos beszámoló bizonyítja, hogy először a férfi tért meg, majd vele együtt keresztelkedett meg háza népe is. Amikor a misszionáriusok egy bennszülött néphez elmentek, akkor nem az asszonyokat és a gyermekeket keresztelték meg először. A felvilágosodás és a liberalizmus kezdte elterjeszteni azt a nézetet, hogy a hit a nőknek és a gyermekeknek való. A zsidó és az iszlám vallásban azt látjuk, hogy a hit gyakorlása elsősorban a férfiak dolga. Olyan ez, mintha egy kovács félretenné a pörölyét és egy kis kalapáccsal próbálná meg az izzó vasat egyengetni. Talán sikerül neki, de nem úgy és nem annyi idő alatt, mint a megfelelő szerszámmal. Hatalmas veszteség, ha nem sikerül a férfiakat kellő mértékben integrálni az egyházba. Ez nem csorbítja a nők szerepvállalását, sőt bátorítja őket, mert látják, nincsenek egyedül. A felső-ausztriai Gosau templomában láttam egy hatalmas emléktáblát amely egy hitvalló asszony bátor kiállását örökítette meg, aki a Türelmi Rendelet kihirdetése után a császári biztosok kérdésére elsőként vallotta magát evangélikusnak. Nem volt ez veszélytelen, hiszen még mindenki jól emlékezett arra, amikor a szomszédos Salzburg tartományból a hercegérsek az összes evangélikust kiűzte, méghozzá úgy, hogy a gyermekeiket nem vihették magukkal. Ahogyan Jézus Krisztus vezette és nevelte tanítványait, úgy kell nekünk is a mai férfiakat megkeresnünk, erősítve őket hivatásuk gyakorlása közben, vagy éppen a magánéletben. Úgy, amiként Jézus Krisztus a főpapi imádságban mondta: „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy őrizd meg őket a gonosztól” A férfiak megszólításának az a lényege, hogy egyszerre kell életszerűnek és ugyanakkor biblikusnak lenni, mert csak ez hiteles a szemükben.

A lehetőség adott, hogy minél több férfikör jöjjön létre egyházunkban, ahol hasonló érdeklődésen és beállítottságon túl az Ige álljon a középpontban, hogy annak világossága, mint a fáklya fénye vetődjék utunkra. Külső és belső sötétség, vélt, vagy valóságos ellenérdek és számtalan kísértés közepette kell a mai férfiaknak hitüket megélniük.

Koháry Ferenc

Társoldalak
Aktuális
Bemutatkozás
A templom története
Testvérkapcsolat - Alfeld
Pünkösd

Alkalmaink
Elérhetőség
Gyülekezeti élet képekben
Ajánló
Táborozás - Balatonálmádi
Ravatalozó
Ádvent
Templomunk képekben
 
Képek

Dr. Ritoók Pál

 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster