Lébényi Evangélikus Egyházközség
 
1%

 
Menü
Lébényi Evangélikus Egyházközség
Aktuális
Bemutatkozás
A templom története
Testvérkapcsolat - Alfeld
Pünkösd

Alkalmaink
Elérhetőség
Férfimisszió
Gyülekezeti élet képekben
Ajánló
Táborozás - Balatonálmádi
Ravatalozó
Ádvent
Templomunk képekben
 

Angliából indult el az a kezdeményezés, mely minden évben februárban egy hétig a házasság fontosságára irányítja az emberek figyelmét. Magyarországon a programot a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa honosította meg 2008-ban

Keresse fel a tematikus honlapot!

http://www.hazassaghete.hu/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Püspöki haza-látogatás és költői délután Lébényben

Március 30-án Böjt 4. vasárnapján D. Szebik Imre nyugalmazott püspök és Fenyvesi Felix Lajos költő személyében kedves vendégek érkeztek a lébényi gyülekezetbe. A délelőtti istentiszteleten a püspök Jn 6,48-59. alapján hirdette az igét szülővárosa gyülekezetének, amelyben szólt, hogy böjtben is van okunk az örvendezésre, mert Jézus az élet kenyere mindig velünk van, vigasztal és táplál minket, ha kevesebb van a földi javakból, ha pedig több jut akkor is ő adja a teljességet. Az úrvacsorában mindezt át is élhette a gyülekezet. Az istentisztelet keretében Koháry Ferenc lelkész köszöntötte a püspököt a nem sokkal korábban betöltött 75. születésnapja alkalmából, Isten gazdag áldását kérte életére, családjára, jó egészséget kívánva most is végzett szolgálataihoz. A gyülekezet nevében Unger Melinda virágcsokorral köszöntötte a püspököt, aki elmondta, hogy mindig nagy örömmel jön haza és hálás Istennek a jó egészségért amellyel szolgálhat. Ezután a püspökkel érkező költő mutatkozott be a gyülekezetnek.

A délután folyamán a Közösségi Ház nagytermében gyülekezezett össze az érdeklődők népes serege, hogy megismerhesse és Fenyvesi Felix Lajos költőt és írásait. A mintegy húsz kötetet magáénak mondható költőt, mint régi jó barátját D. Szebik Imre püspök mutatta be a jelenlévőknek és egyúttal néhány fogós kérdést is feltett számára. Fenyvesi Felix Lajos lebilincselő módon beszélt életéről, szülővárosáról, Hódmezővásárhelyről, érzékletesen kibontva a hallgatóság előtt, hogy milyen nagy szererepe volt az ottani művészettel és becsületességgel átítatott köroknyezetnek, hogy elindulhatott a versírás útján. A kezdeti négysorosok hozták meg neki az első elismerést VasIstvántól, utána következett a mindent meghatározó ismeretség, majd barátság Weöres Sándorral, akit mesterének tekintett. Nagy megrendüléssel beszélt a politikai okból üldözött, fiatalon elhunyt testvéréről, Fenyvesi László evangélikus lelkészről is. A költő Egy régi templomra című kötetéből Steininger Adél tanárnő olvasott fel verseket. A délután szeretetvendégséggel és e sorok írójának Jn 12,24. alapján a földbe esett búzaszem példázatáról tartott áhítatával zárult. Utána még sokan kértek dedikációt a frissen vásárolt kötetekbe. Nagy gazdagodást jelentett ez a vasárnap mindenkinek, úgy lelkiekben, mint szellemiekben.

Koháry Ferenc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konfirmáció 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Napiige
Ujjongjatok, egek, vigadozz, föld, ujjongásban törjetek ki, hegyek! Mert megvigasztalja népét az Úr, és megkönyörül az elesetteken. (Ézs 49,13)
 
Képek

Bejárat

Konfirmáció 2013

oku1

oku2

házasság hete

hete

Fenyvesi Félix Lajos

Püspöki haza látogatás

Missziói Nap

Házasság Hete 2016
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster