Lébényi Evangélikus Egyházközség
 
1%

 
Menü
Lébényi Evangélikus Egyházközség
Aktuális
Bemutatkozás
A templom története
Testvérkapcsolat - Alfeld
Pünkösd

Alkalmaink
Elérhetőség
Férfimisszió
Gyülekezeti élet képekben
Ajánló
Táborozás - Balatonálmádi
Ravatalozó
Ádvent
Templomunk képekben
 

Angliából indult el az a kezdeményezés, mely minden évben februárban egy hétig a házasság fontosságára irányítja az emberek figyelmét. Magyarországon a programot a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa honosította meg 2008-ban

Keresse fel a tematikus honlapot!

http://www.hazassaghete.hu/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Püspöki haza-látogatás és költői délután Lébényben

Március 30-án Böjt 4. vasárnapján D. Szebik Imre nyugalmazott püspök és Fenyvesi Felix Lajos költő személyében kedves vendégek érkeztek a lébényi gyülekezetbe. A délelőtti istentiszteleten a püspök Jn 6,48-59. alapján hirdette az igét szülővárosa gyülekezetének, amelyben szólt, hogy böjtben is van okunk az örvendezésre, mert Jézus az élet kenyere mindig velünk van, vigasztal és táplál minket, ha kevesebb van a földi javakból, ha pedig több jut akkor is ő adja a teljességet. Az úrvacsorában mindezt át is élhette a gyülekezet. Az istentisztelet keretében Koháry Ferenc lelkész köszöntötte a püspököt a nem sokkal korábban betöltött 75. születésnapja alkalmából, Isten gazdag áldását kérte életére, családjára, jó egészséget kívánva most is végzett szolgálataihoz. A gyülekezet nevében Unger Melinda virágcsokorral köszöntötte a püspököt, aki elmondta, hogy mindig nagy örömmel jön haza és hálás Istennek a jó egészségért amellyel szolgálhat. Ezután a püspökkel érkező költő mutatkozott be a gyülekezetnek.

A délután folyamán a Közösségi Ház nagytermében gyülekezezett össze az érdeklődők népes serege, hogy megismerhesse és Fenyvesi Felix Lajos költőt és írásait. A mintegy húsz kötetet magáénak mondható költőt, mint régi jó barátját D. Szebik Imre püspök mutatta be a jelenlévőknek és egyúttal néhány fogós kérdést is feltett számára. Fenyvesi Felix Lajos lebilincselő módon beszélt életéről, szülővárosáról, Hódmezővásárhelyről, érzékletesen kibontva a hallgatóság előtt, hogy milyen nagy szererepe volt az ottani művészettel és becsületességgel átítatott köroknyezetnek, hogy elindulhatott a versírás útján. A kezdeti négysorosok hozták meg neki az első elismerést VasIstvántól, utána következett a mindent meghatározó ismeretség, majd barátság Weöres Sándorral, akit mesterének tekintett. Nagy megrendüléssel beszélt a politikai okból üldözött, fiatalon elhunyt testvéréről, Fenyvesi László evangélikus lelkészről is. A költő Egy régi templomra című kötetéből Steininger Adél tanárnő olvasott fel verseket. A délután szeretetvendégséggel és e sorok írójának Jn 12,24. alapján a földbe esett búzaszem példázatáról tartott áhítatával zárult. Utána még sokan kértek dedikációt a frissen vásárolt kötetekbe. Nagy gazdagodást jelentett ez a vasárnap mindenkinek, úgy lelkiekben, mint szellemiekben.

Koháry Ferenc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konfirmáció 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Napiige
Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik. (Ézs 26,3)
 
Képek

Bejárat

Konfirmáció 2013

oku1

oku2

házasság hete

hete

Fenyvesi Félix Lajos

Püspöki haza látogatás

Missziói Nap

Házasság Hete 2016
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster